Od Lwowa do Jeleniej Góry
  Na Rubieży
 

Zawartość tej strony
Sto numerów „Na Rubieży"

Sto numerów „Na Rubieży”

Krzysztof Bulzacki

Sto numerów to olbrzymi wkład pracy wdokumentowaniu zbrodni ludobójstwa dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na cywilnej ludności polskiej w celu “oczyszczenia” polskiej ziemi kresowej zPolaków zamieszkałych tu od wieków, znacznie wcześniej od Rusinów – Ukraińców. Na ziemie te dopiero po raz pierwszy w 981 roku wtargnął książę kijowski Włodzimierz. Dokonane zbrodnie posłużyły Stalinowi do grabieży polskiej ziemi, w ten sposób zbrodniarze zostali nagrodzeni polską ziemią. Tu trzeba przypomnieć, że to Stalin był architektem pierwszego państwa ukraińskiego Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, na którego gruzach polityka Stanów Zjednoczonych utworzyła niepodległą Ukrainę. UPA nie walczyła zNiemcami iZwiązkiem Sowieckim o niepodległość Ukrainy. Ludobójcza działalność OUN - UPA nie miała najmniejszego wpływu na powstanie niepodległej Ukrainy.
Pierwszy numer „Na Rubieży” ukazał się pod koniec 1992 roku, zainicjowany na pierwszej sesji Ogólnopolskiego Seminarium Historii Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej odbytej we Wrocławiu w dniach 25 – 27 września 1992 roku pod naukowym kierownictwem prof. dra hab. Edwarda Prusa. Inicjatorem konieczności wydawania własnego pisma był Krzysztof Bulzacki, wniosek ten został poparty przez zebranych, a nazwę nadał prezes SUOZUN Szczepan Siekierka. Numer pierwszy bardzo skromny ukazał się jako biuletyn do użytku wewnętrznego, zawierał sprawozdanie z Sesji Naukowej, pierwsze publikacje i listy. Kolegium redakcyjne składało się z zespołu ochotniczego w składzie: Krzysztof Bulzacki, Aleksander Korman, Cezary Łukasik, Danuta Nespiak, Edward Prus, Tadeusz Swoboda. Okładkę zaprojektował Cezary Łukasik, materiały opracował Tadeusz Swoboda.
Tadeusz Swoboda powiedział wtedy: ukazał się pierwszy numer, oby nie ostatni, przecież nie mamy pieniędzy. Nie docenił zdolności Szczepana Siekierki, który początkowo wsparł wydawnictwo własnymi pieniędzmi oraz swoimi znajomościami i możliwościami, a następnie zaagitował do Rodzin Ofiar i pieniądze zaczęły napływać na ten szlachetny cel. Pierwsze numery do numeru 11 miały 28 stron.
W numerze drugim do zespołu redakcyjnego włączyli się: Henryk Komański, Szczepan Siekierka, Władysław Żołnowski. Henryk Komański rozpoczął drukowanie kroniki ofiar duchownych pomordowanych przez banderowców.
Drugi numer był jakby kontynuacją pierwszego, ale już w trzecim numerze przedstawiliśmy zbrodnie dokonane w Woli Ostrowieckiej i Ostrówkach z relacjami świadków, aby od czwartego numeru uporządkować dokumentowanie ludobójstwa w układzie powiatowym.
W trzecim numerze do zespołu redakcyjnego wszedł Leon Popek, autor ludobójstwa w Woli Ostrowieckiej i Ostrówkach. Od numeru 4 do 7 ustabilizował się zespół redakcyjny w składzie: Krzysztof Bulzacki, Henryk Komański, Edward Prus, Szczepan Siekierka, Tadeusz Swoboda – redaktor naczelny. Od numeru 8 do numeru 28 redaktorem naczelnym był Jan Selwa.
Poczynając od numeru 12 powierzono skład i
łamanie komputerowe firmie SCAN (12 – 29, 45, 46, 48). W numerze 19 do zespołu redakcyjnego doszedł Henryk Słowiński. Tadeusz Swoboda wnumerze 20 zuwagi na stan zdrowia (tracił wzrok) zakończył pracę wredakcji
, jednocześnie do zespołu redakcyjnego doszedł Kazimierz Turzański.
Została uporządkowana redakcja numerów „Na Rubieży” i podzielona na sprawozdania z konferencji naukowych, publicystykę, przegląd prasy, dokumentację ludobójstwa, kronikę wydarzeń, listy oraz komunikaty i  wszelkiego rodzaju informacje bieżące. Od numeru 26 wzrosła liczba stron do 40 – 48, a od 43 numeru 56 stron.
Od numeru 29 obowiązki redaktora naczelnego objął Henryk Komański. Krzysztof Bulzacki z materiałów zebranych przez Henryka Komańskiego rozpoczął wykonywanie składów komputerowych, jednocześnie zadbał o poprawność tekstów pod względem drukarskim, gramatycznym, stylistycznym oraz poprawnością nazwisk i nazw geograficznych. Wykonał składy następujących numerów: 30 – 33, 36, 38, 40, 41, 47, 49 – 53, 56, 57, 60, 61, 63 - 86, 88 - 114 stron (dalsze strony wydrukowaliśmy bez poprawek stylistycznych redakcji) łącznie 43 numery.
Numery 82 – 84 redagowali wspólnie w celu przyśpieszenia druku Krzysztof Bulzacki i Szczepan Siekierka.
Krzysztof Chodorowski podjął się wykonywania składów komputerowych w dużo krótszym czasie i
wykonał składy numerów 87 i 89 – 99.
W numerze 31 umieściliśmy relację z położenia kamienia węgielnego pod Pomnik Ludobójstwa we Wrocławiu. W 32 numerze włączyli się do zespołu redakcyjnego: Antoni Gołąb, Władysław Marmucki, Mieczysław Seredyński i Czesława Skomorowska. W numerze 41 zmieniliśmy okładkę według fotografii pomnika wykonanej przez Marka Rogalskiego. W numerze 53 doszedł do zespołu redakcyjnego Eugeniusz Różański
22 marca 2001 zmarł pierwszy redaktor naczelny “Na Rubieży” Tadeusz Swoboda.
Barbara Focht wykonała skład komputerowy naszego pisma numer 58, 59, 62. W numerze 65 umieściliśmy częściowy spis treści numerów 42 – 64. W tym numerze wszedł do zespołu redakcyjnego Henryk Jakubicki.
Numer 88 został poświęcony w całości operacji “Wisła”. 
Zespół redakcyjny powiększyło 17 stałych współpracowników oraz 16 zajmujących się przeglądem prasy, ponadto 174 autorów wzbogaciło publicystykę w
naszym piśmie.

W numerze 95 pożegnaliśmy prof. dra hab. Edwarda Prusa naszego przyjaciela i redaktora od pierwszego numeru “Na Rubieży”.
Publicystyka poświęcona była przede wszystkim zwalczaniu zakłamywania i fałszerstwa historii ludobójstwa zarówno w prasie ukraińskiej jak i polskojęzycznej szczególnie w Gazecie Wyborczej.
Głównym działem naszego pisma stało się dokumentowanie zbrodni ludobójstwa. Biorąc pod uwagę czas, który minął od okresu dokonanych zbrodni, udało nam się zebrać relacje bardzo dużej liczby świadków. W Małopolsce Wschodniej liczby miejscowości podane są według GUS-u z 1921 roku, w wyniku parcelacji majątków do 1939 roku powstały nowe wsie i liczby miejscowości wzrosły.

 

Od Redakcji 1/1

50 numerów Na Rubieży 50/1

Pożegnanie Ojca Świętego 80/1

Jubileuszowy 100 numer 100/1

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 100/44

 

Konferencje

 

Pierwsza Sesja Ogólnopolskiego Seminarium

Historii Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej

 

Pierwszy dzień sesji 25.09.1992 1/3

Drugi dzień sesji 26.09.1992 1/6

Trzeci dzień sesji 27.09.1992 1/7

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 1/8

Wskazówki dla autorów relacji świadków zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów 1/9

Zarys tematyki badawczej 1/16

 

Druga sesja Ogólnopolskiego Seminarium

 

Druga sesja Ogólnopolskiego Seminarium - Wrocław 15 - 16 maja 1993 3/33

 

Konferencja we Wrocławiu 27 maja 1995 roku

 

Uchwała 13/1

Aleksander Korman -

przez terrorystów OUN - UPA w latach 1939 – 1947

Władysław i Ewa Siemaszko -

na ludności polskiej na Wołyniu - próba podsumowania

Władysław Filar

w latach 1942 - 1944

 

- Zbrodnicza działalność OUN - UPA przeciwko ludności polskiej na Wołyniu 14/1
Ludobójstwo dokonane przez OUN - UPA w latach 1939 – 1945 13/6
Rozmiary i metody eksterminacji kresowej ludności polskiej 13/2

IV Konferencja Historyczno – Naukowa

we Wrocławiu 13 maja 1997 roku

 

Sesja Naukowa w Krakowie

5 –16. 10. 1997 roku

 

Jan Selwa

Wiktor Poliszczuk

Władysław i Ewa Siemaszko

ludobójstwo OUN - UPA na Wołyniu w latach 1939 - 1945

Jacek E. Wilczur

Edward Prus

- Kolaboracja ukraińskich nacjonalistów /legalne formacje zbrojne OUN/ 28/27
-Operacja “Wisła” - Prawda i fikcje 28/19
- Terror ukraiński, zbrodnie przeciwko ludzkości, 28/12
- Pojęcie integralnego nacjonalizmu ukraińskiego 28/2
- Polacy i Ukraińcy na przestrzeni dziejów 28/1

Głosy w dyskusji: Romuald Wernik, Zygmunt Drażan 28/35

Aleksander Korman

i jej stosunek do ludności polskiej

Wincenty Horodecki

głos w dyskusji - Aleksander Korman 39/1

- Pierwszy garnitur historyków 35/17
- Ukraińska Powstańcza Armia na terenach II Rzeczypospolitej Polskiej 35/1

Sesja Naukowa we Wrocławiu

12 lipca 1998 roku

 • referat prof. dra hab. Edwarda Prusa - Zbrodnie nieukarane i celowo przemilczane 31/12
 • referat dra Wiktora Poliszczuka - Ukraińskie ofiary OUN – UPA 31/18
 • Sesja Naukowa we Wrocławiu

  26 września 1999 roku

  Wystąpienie Przewodniczącego Konferencji Szczepana Siekierki 41/9

  • referat Leona Popka - Martyrologia duchowieństwa katolickiego na Kresach 41/10
  • referat Ewy Siemaszko - Eksterminacja Ludności Polskiej na Wołyniu w latach 1942 – 1944 41/14
  • referat prof. dra hab. Edwarda Prusa
  • na ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w latach 1939 - 1947
  • referat dra Wiktora Poliszczuka Odpowiedzialność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów 41/32
  • za martyrologię ludności polskiej na Kresach Wschodnich II RP w czasie II wojny światowej
  • i po jej zakończeniu
  • Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich popełnione 41/19

  głosy w dyskusji - Zbigniew Małyszczycki, 41/39

  Bronisław Moros 41/41

  Uchwała 41/42

  kolorowa wkładka fotograficzna 41/20

  42/24

  telegramy i listy 41/47

   

  IV Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza we Wrocławiu

  6 maja 2000 roku

  Powołanie władz Konferencji 47/1

  Sprawozdanie 47/1

  Działalność wydawnicza 47/2

  Sprawy ogólne 47/3

  Głosy w dyskusji 47/3

  Uchwała 47/5

  Sesja Naukowa we Wrocławiu

  11 – 12 listopada 2000 roku

  Brak potępienia zbrodni ludobójstwa dokonanego przez nazistów ukraińskich spod znaku 50/6

  OUN - UPA jest przeszkodą pojednania polsko - ukraińskiego - Jan Selwa

  Uchwała 50/15

   

  IX i X Międzynarodowe Seminarium w Warszawie

  6 – 10 listopada 2001 roku

   

  Władysław Filar – Ukraińsko – polski konflikt narodowościowy na Kresach płd.- wsch. II RP 58/2

  Michał Klimecki - )cena i wnioski na temat wydanych tomów Polska – Ukraina trudne pytania” 58/9

  Uzgodnienia 58/12

  List otwarty historyków do Prezydentów Polski i Ukrainy 58/15

  Zbigniew Palski – Ukraińcy w sowieckim ruchu partyzanckim 59/50

  Marek Jasiak – Polacy w sowieckim ruchu partyzanckim 60/5

  Czesław Partacz – Ukraińcy w Polskich Siłach Zbrojnych 60/9

  Władysław Siemaszko – Polityka zamiast prawdy 61/12

  Zbigniew Małyszczycki – Skutki paktowania z niewłaściwym partnerem 61/13

  Uwagi do: ustaleń z IX i X Seminarium 61/15

  Szczepan Siekierka – Apel do oszustwa 61/16

   

  Krajowa Narada we Wrocławiu

  23 marca 2002 roku

  Wystąpienie Szczepana Siekierki 60/1

  Do Rady Ochrony Walk i Męczeństwa 24.04.2002 60/1

  Do Prezydenta RP 15.04.2002 60/2

  Szczepan Siekierka 18 – 19. 04. 2002 60/3

   

  V Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza we Wrocławiu

  28 września 2002 roku

  Powołanie władz Konferencji 64/1

  Sprawozdanie 64/2

  Wybory nowego Zarządu 64/3

  Uchwała 64/5

  Wystąpienie dra Romualda Wernika 64/5

   

  Konferencja Historyczno – Naukowa

  we Wrocławiu 29 września 2002 roku

   

  doc. dr Jan Selwa

  Wystąpienie posła PSL – Janusza Dobrosza 64/15

  Prof. Edward Prus – Nazizm ukraiński w nauczaniu historii w Polsce 64/17

  Głosy w dyskusji

  Dr Aleksander Korman –

  Zbigniew Małyszczycki – Nacjonalistyczne książki “historyczne” 64/22

  Prof. dr Romuald Wernik 64/23

   

  Drogi rozwoju i wpływów OUN w Polsce 64/21
  – Polscy budziciele ducha OUN 64/7

  Konferencja poświęcona zakończeniu obchodów

  Rocznicy zbrodni ludobójstwa na Wołyniu

  Wrocław 22 – 23 listopada 2003 roku

   

  Refleksje i podsumowanie przebiegu uroczystości 71/1

  Referat prokuratora Tomasza Rojka 71/2

  Otwarcie Wystawy 71/5

  Kapituła Krzyża Drugiej Obrony Lwowa 71/6

   

  Konferencja poświęcona

  60. Rocznicy zbrodni ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej

  Przemyśl 4 - 6 czerwca 2004 roku

   

  Szczepan Siekierka – O działalności SUOZUN 75/1

  Głos Krzysztofa Bulzacjiego 75/4

  Zbigniew Palski – Ukształtowanie politycznych i militarnych struktur banderowskich w 1943 roku 75/4

  Konferencja Historyczno – Naukowa

  we Wrocławiu 11 lipca 2004 roku

   

  Szczepan Siekierka

  Referat prof. Romualda Wernika, Sprawa dywizji SS Galizien w Wielkiej Brytanii 75/30

  – Słowo wstępne 75/29

  VI Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza we Wrocławiu

  22 stycznia 2005 roku

  Powołanie władz Konferencji 78/1

  Sprawozdanie 78/2

  Działalność finansowa 78/4

  Działalność wydawnicza 78/5

  Wystąpienie Józefa Tarniowego 78/6

  Uchwała 78/9

  Konferencja Naukowo Historyczna we Wrocławiu

  23 stycznia 2005 roku

  Powitanie uczestników Konferencji 78/12

  Referat Prokuratora Tomasza Rojka 78/14

  Referat Prokuratoora Piotra Zająca 78/17

  Referat prof., dra Czesława Partacza 78/25

  Referat dra Zdzisława Koniecznego 78/28

  Wystąpienie dr Lucyny Kulińskiej 78/30

  Wystąpienie prof. Kazimierza Krynickiego z Anglii 78/31

  Wystąpienie Tadeusza Pańczyszyna 78/32

   

  Sesja Naukowa w Przemyślu

  4 czerwca 2005 roku

   

  Przywitanie uczestników konferencji przez ks. Tadeusza Patera 81/3

  Przywitanie uczestników konferencji przez Prezydenta Przemyśla 81/4

  Dr Lucyna Kulińska

  Serwis fotograficzny 81/6

  Dr Danuta Nespiak

  Prof. Jerzy Węgierski

  – Nieznana prawda o linii Curzona 81/12
  – Polityka przed Jałtą 81/8
  – Konsekwencje Konferencji Jałtańskiej dla sprawy polskiej 81/5

  Dr Zdzisław Konieczny

  Dr Andrzej Zapałowski –

  )pinie prasowe o konferencji w Przemyślu 81/23

   

  Działania OUN w powiecie przemyskim 81/19
  – Przyczyny i skutki operacji Wisła” 81/13

  Konferencja Historyczna

  w Przemyślu

  prof. zw. Dr hab. Bogumił Grott –

  dr Lucyna Kulińska

  prof. dr hab. Edward Prus –

  Jan Pietrycki – głos w dyskusji 91/30

  prof. dr hab. Czesław Partacz –

  Komentarze z prasy 91/33

   

  Konferencja na temat operacji “Wisła” w Kędzierzynie – Koźlu 9 czerwca 2007

   

   

  93/14
  Podsumowanie 91/30
  Znieważono majestat mojej Ojczyzny 91/23
  – Pytania otwarte dotyczące przyczyn i konieczności operacji “Wisła” 91/19

  Konferencja na temat operacji “Wisła” we Wrocławiu

  21 czerwca 2007 roku

  Monika Śladewska – operacja “Wisła” w świetle propagandy spadkobierców OUN - UPA 93/16

  Prof. nadzw. Dr hab. Czesław Partacz – Przesiedlenia ludności ukraińskiej w ramach operacji “Wisła” 93/22

  Wystąpienie Szczepana Siekierki 93/34

   

  IV Kongres Związku Kombatantów RP i BWP w Warszawie

  26 lipca 2007 roku

  Bolesław Mieczkowski – Prawda i pamięć o kresowej Golgocie Polaków 93/37

   

  Konferencja 10 lipca 2008 w Galerii Porczyńskich

   


  Program 99/1

  Aleksander Szycht - Wybrane fragmenty referatów 99/2

   

  Problematyka ukraińska w paryskiej Kulturze 91/1

   głosy w dyskusji - Stanisław Rakowski, Leon Karłowicz, Leon Żur, Zygmunt Garlicki 36/1

   głos w dyskusji - Jan Selwa 37/17

   głos w dyskusji - Kazimierz Walczak 38/7

   W 50 rocznicę operacji “Wisła” 24/1

   doc. dr Jan Selwa

   prof. dr hab. Ryszard Majewski

   dr Aleksander Korman

   Oświadczenie senator Marii Berny z 17.04.1997 24/15

   Odpowiedź z Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 24/16

   Stanowisko ZG Kongresu Polonii Kanadyjskiej w sprawie akcji “Wisła” 24/17

   List do Prezydenta RP - Światowy Związek Żołnierzy AK 24/18

   List do Prezydenta RP - Wiktor Poliszczuk 24/19

   Załączniki: Akcja “Wisła” - próba oceny

   List do Marszałka Sejmu - prof. zw. dr hab. Janusz Kotlarczyk 24/22

   Archiwum: Wisła i Wołyń; Terroryści ukraińscy z OUN - UPA, - współtwórcy akcji “Wisła”; 24/22

   Oświadczenie Prezydentów Polski i Ukrainy

   Ukrainiec - Wiktor Poliszczuk obnażył prawdę, na którą nie było ich /Prezydentów/ stać - Zbigniew Okoń 24/25

   Czym zawiniły flagi - Natalija Baljuk 24/27

    

   - Fragmenty do Łemkowskiej Księgi Pamiątkowej pt. “1947 RIK” 24/13
   - Wojskowe i polityczne aspekty akcji “Wisła” 24/6
   - Powstanie i działalność Związku Ukraińców w Polsce 24/1

   Nieosądzone zbrodnie OUN - UPA

   Nr / s

   Na Rubieży

   Spis treści stu numerów

   Pod redakcją Krzysztofa Bulzackiego

    
     Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (3 wejścia) tutaj!  
    
   Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
   Darmowa rejestracja